GROWEVERYDAY - Worklife design en persoonlijk leiderschap
Search
Close this search box.

Asynchroon werken: het buzzwoord voorbij

Het adopteren van asynchroon werken is een cruciaal onderdeel van het op een andere manier inrichten van ons werk. Een onderdeel dat helaas nog niet altijd op waarde wordt geschat en soms nog verkeerd wordt begrepen. Wat is asynchroon werken nu eigenlijk? Waarom is het een term die we ineens zoveel horen? Wat voor voordelen kan het bieden en wat is daarvoor nodig?
Asynchroon werken: het buzzwoord voorbij

Hoe asynchroon werken bijdraagt aan het slimmer organiseren van ons werk

Hybride werken. Flexibel werken. Remote werken. Asynchroon werken. Het vocabulaire rondom werk is sinds het afgelopen jaar weer heel wat buzzwords rijker. En dat is misschien ook niet zo gek, want de manier waarop we werken heeft in korte tijd een enorme transformatie ondergaan. Sinds de pandemie het leven wereldwijd op z’n kop zette, werden mensen massaal gedwongen om hun werk op een andere manier in te richten. Thuiswerken werd vaak de norm. Digitale communicatie verving face-to-face-contact. Vergaderingen werden voortaan via videocall belegd. Tal van organisaties werden min of meer gedwongen de mogelijkheden en tools te verkennen die horen bij remote werken. Maar wat in veel gevallen uitbleef was de fundamentele shift in werkcultuur en het herontwerp van ons werkmodel die beiden nodig zijn om de nieuwe manier van werken ook daadwerkelijk tot een succes te maken.

Van de hele dag vergaderen op kantoor, ging men naar de hele dag vergaderen via Zoom. En van de hele dag aanspreekbaar en beschikbaar zijn op de werkvloer, ging men naar de hele dag aanspreekbaar en beschikbaar zijn achter de laptop aan te keukentafel. Het doel bleek veelal nog steeds om zoveel mogelijk ‘synchroon’ te blijven werken met collega’s, maar dan op afstand. Maar organisaties die zich de afgelopen jaren als voorlopers op het gebied van remote werken hebben ontwikkeld, weten allang uit ervaring: om optimaal te kunnen profiteren van een remote of hybride manier van werken, is alles simpelweg ‘naar online’ verplaatsen, niet genoeg. Om er werkelijk voordeel uit te kunnen halen, zul je werk op een wezenlijk andere manier moeten inrichten en faciliteren.

Het adopteren van asynchroon werken is hier een cruciaal onderdeel van. Een onderdeel dat helaas nog niet altijd op waarde wordt geschat en soms nog verkeerd wordt begrepen. Daarom duik ik voor dit artikel in de volgende vragen: wat is asynchroon werken nu eigenlijk? Waarom is het een term die we ineens zoveel horen? Wat voor voordelen kan het bieden en wat is daarvoor nodig?

Ik sprak met 5 experts die vanuit hun ervaring elk op een andere manier waardevolle inzichten delen over wat asynchroon werken is en welke plaats het kan innemen in de toekomst van werk: 

Inzicht 1: Asynchroon werken is niet nieuw

Allereerst, om het over asynchroon werken te kunnen hebben, is het belangrijk om eerst vast te stellen wat we er eigenlijk onder verstaan.

Wat is asynchroon werken?

Esther van der Storm, innovator, online facilitator en oprichter van STORMPUNT formuleert het als volgt:  ‘Als je synchroon werkt, dan werk je met collega’s op hetzelfde moment aan hetzelfde project en je hebt daar ook op hetzelfde moment contact over. Dat contact kan zowel face-to-face zijn als online. Een voorbeeld hiervan is een vergadering of brainstormsessie. Het belangrijkste kenmerk van synchroon werken is dat er een element van gelijktijdigheid is. Dat is bij asynchroon werken niet het geval. Als wij bij STORMPUNT een sessie voorbereiden, dan zet ik bijvoorbeeld in samenwerkingstool Miro een opzet voor een draaiboek klaar, waarna ik mijn collega een berichtje stuur dat ik dit gedaan heb, zodat zij er vervolgens mee verder kan gaan, terwijl ik ondertussen weer aan iets anders kan werken. Zo kunnen we elk op onze eigen momenten samenwerken aan een project, op een manier die zowel tijd- als locatieonafhankelijk is. En dat noem je dan asynchroon werken.’

Iris Visser, oprichter van Work on Balance, trainer bij GROWEVERDAY en deskundige op het gebied van digitaal welzijn, hanteert een vergelijkbare definitie: ‘Heel simpel gezegd: je werkt asynchroon wanneer je binnen een team uiteenlopende werktijden hebt. De volgende definitie komt uit het boek Werk heeft het gebouw verlaten van Jitske Kramer: ‘Samenwerken aan projecten, waarbij iedereen zijn of haar eigen ritme en werktijden volgt. Gelijktijdigheid is soms nodig, en leuk, maar zeker geen must.’ Wanneer je dit letterlijk neemt kun je zeggen dat synchroon werken gelijktijdig samenwerken is, waarbij je een beroep kunt doen op je collega wanneer je aan jullie gezamenlijke project gaat werken.’ Bij asynchroon werken is die vereiste van gelijktijdigheid er niet.

Verschillen synchroon en asynchroon werken

Waar je bij een synchroon werkproces in real time in contact staat met je collega’s of teamleden, houd je elkaar in een asynchroon werkproces op de hoogte van de vorderingen via digitale communicatie en samenwerkingsprogramma’s. Zo kun je goed geïnformeerd samenwerken, zonder continu live met elkaar in contact te staan.

Asynchroon werken niet nieuw, wel in opkomst 

Zowel Esther als Iris benadrukken: hoewel asynchroon werken sinds het de pandemie een buzzwoord is geworden, is het goed om te realiseren dat het niet per se een nieuw fenomeen is, maar een manier van werken die altijd al – in meer of mindere mate – deel uitmaakte van ons werkmodel. Waar bellen een vorm van synchrone communicatie is, is e-mail asynchroon. En waar een videocall synchroon is, werkt communiceren via Whatsapp vaak meer asynchroon: je reageert op een zelfgekozen moment. Iris: ‘Voor de pandemie werkten we ook al asynchroon aan projecten via digitale tools en in gezamenlijke bestanden. Asynchroon werken is dus zeker niet nieuw, we zijn er alleen nu meer op aangewezen.’

Inzicht 2: Als remote werken de norm wordt, is asynchroon werken onvermijdelijk

Waarom zijn we er dan steeds meer op aangewezen? Nu op afstand werken de norm is geworden, merken organisaties dat het simpelweg naar online vertalen van hun oude werkroutines niet werkt. Het krampachtig vasthouden van de ‘vergadercultuur’ leidt bijvoorbeeld tot een eindeloze stroom aan videocalls. En de steeds verder wegvallende grenzen tussen werk en privé leidt tot de toenemende druk om altijd en overal beschikbaar en bereikbaar te zijn, waardoor overbelasting op de loer ligt. Nu we steeds vaker op afstand werken, worden we gedwongen om opnieuw na te denken over wat eigenlijk effectieve, gezonde en functionele werkafspraken zijn en waarom.

 Asynchroon werken stimuleren is noodzakelijk

Voor organisaties die medewerkers bevlogen, effectief en vitaal willen houden, is het faciliteren en stimuleren van asynchroon werken niet alleen wenselijk, maar in zekere zin ook noodzakelijk. Mireille Beumer, online facilitator en change consultant: ‘Heel kort door de bocht gezegd: live of online, je houdt te weinig tijd over voor je inhoudelijke werk als je alles wat je wilt bespreken of afstemmen in meeting of telefoongesprek doet. In het Future of Meetings  report van de meetingtool Fellow staat dat een manager gemiddeld 16 uur per week in een meeting zit, en een medewerker gemiddeld 8 uur. En persoonlijk denk ik dat dat wel meer is. Hoeveel mensen zitten niet back to back in meetings? Dag in, dag uit?’

Remote werken effectief maken

Mireille: ‘Bedenk ook maar eens zelf bij al die meetings: hoe vaak heb je niet naar een presentatie gekeken in een meeting, waarbij er geen interactie plaatsvond? Of naar een discussie geluisterd, die steeds in rondjes draaide? Of dat er gesproken werd over iets wat geen bijdrage leverde aan het doel van de meeting? Allemaal onderwerpen die tijd kosten, van alle mensen die in de meeting zijn, en niet bijdragen aan een concreet doel. Echt, organisaties die willen dat hun medewerkers effectief zijn en blijven, in remote en hybride teams, moeten asynchroon gaan werken.’

Inzicht 3: Als je het goed doet, kent asynchroon werken veel voordelen

Maar wat levert dat nou precies voor voordelen op? Nou, best veel. Mireille: ‘Asynchroon werken, als je het goed doet, bespaart vooral veel tijd. Bijvoorbeeld: de feedback op een presentatie live in een meeting bespreken, kost vooral onnodig veel tijd. En als je van tevoren een presentatie deelt en vooraf alle feedback ophaalt, kun je de meeting vervolgens gebruiken voor alles waarvoor je elkaar wél direct nodig hebt.’

Behalve tijd, levert het voor medewerkers ook vooral focus op: ‘Als je asynchroon werkt, ben jij in control,’  zegt Mireille. ‘Jij bepaalt of je je laat afleiden door notificaties, mailtjes en berichtjes. Jij bepaalt wanneer je wat doet. Daardoor kun je op zelfgekozen momenten heel geconcentreerd werken en veel waarde leveren.’

Bovendien biedt asynchroon werken ruimte om te floreren aan verschillende mensen. Mensen die in grote groepen bijvoorbeeld minder goed uit de verf komen. Mensen die langer nodig hebben om hun mening te formuleren. Of mensen die in vergaderingen niet op hun best zijn, maar als ze even kunnen broeden tot de beste ideeën komen. Al deze mensen hebben baat bij een asynchroon werkproces, waarbij je meer ruimte krijgt om de momenten waarop je zelf het beste presteert te kiezen en vooral te benutten.

Een kans om verschillende mensen te laten floreren

Mireille: ‘Asynchroon werken levert een kans om mensen meer tijd te geven om over hun mening na te denken en het levert een kans om alle meningen van tevoren te verzamelen.  Daarvoor is wel een mindset verandering nodig en een andere manier van denken over hoe je je werk kunt inrichten. Niet: ik moet overal bij zijn om te horen wat er speelt. En wel: ik kan mijn mening geven en die wordt meegenomen.’

Omdat bij asynchroon werken veel wordt samengewerkt in documenten en online tools, wordt schrijven als vaardigheid steeds belangrijker. ‘Schrijven is het nieuwe praten,’ zegt Beumer. Je mening goed op kunnen schrijven, wordt dan ook een steeds belangrijkere skill. Omdat schriftelijke afstemming meer nadruk krijgt, nodigt synchroon werken uit om goede afspraken te maken rondom documentatie, opslag en manieren van vastleggen. En het is een uitdaging om dit proces van informatie delen inspirerend, uitnodigend en leuk te houden, zegt Mireille. ‘Van de wekelijkse vraag ‘plaats je update in het kanaal’ raakt niemand geïnspireerd. Probeer als leidinggevende regelmatig andere vragen te stellen. Varieer en houd dit proces leuk en levend.’

Inzicht 4: Asynchroon werken biedt ruimte voor een betere werk privé-balans

Wat als de mens zich niet moet vormen naar het werk, maar het werk zich vormt naar de mens? Waar een synchroon werkproces voor alle betrokkenen bepaalt waar, wanneer en onder welke omstandigheden zij moeten presteren, biedt asynchroon werken ruimte om je werkritme in te delen op basis van je eigen werkvoorkeuren en behoeften.

Esther ervaart dit bij STORMPUNT in de praktijk: ‘Asynchroon werken dwingt je om bewuster na te denken over de dingen die je per se gelijktijdig en moet doen en de dingen die je ook prima los van elkaar kunt doen. Door de momenten dat je live contact hebt spaarzamer en bewuster te kiezen, creëer je meer werktijd die mensen flexibel voor zichzelf kunnen inrichten op een manier die het beste bij hen past.’

Een manier die bij je past

Veel mensen hebben daar baat bij, merkt zij. ‘De één is echt een ochtendmens en is voor 8 uur ‘s ochtends al ontzettend productief. Ik ben zelf echt een avondmens en ik werk het allerlekkerst in de uurtjes tussen 9 en 12 uur ‘s avonds. Bovendien vind ik het fijn dat als ik ‘s avonds werk, dat ik dan in de middag wat meer tijd met mijn kinderen kan besteden. Als ik dat voorheen zo indeelde voor mezelf, kreeg ik daar wel eens opmerkingen over, terwijl het nu langzaamaan normaler wordt om ook buiten de reguliere kantoortijden je werk te doen. Dat vind ik een hele waardevolle ontwikkeling.’

Inzicht 5: Asynchroon werken vraagt iets anders van werknemers: meer persoonlijk leiderschap

Hybride en remote werken vraagt niet alleen om een fundamentele shift in werkklimaat, maar ook in leiderschap. Een shift van leidinggeven vanuit controle naar leidinggeven vanuit vertrouwen. Van werken vanuit volgzaamheid naar werken vanuit eigen motivatie, initiatief en verantwoordelijkheid. Daar staat tegenover dat er dus ook een groter beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en het persoonlijk leiderschap van medewerkers en teamleden. Asynchroon werken stelt mensen in staat om flexibeler en meer volgens hun eigen ritme te werken, maar vraagt daardoor ook meer zelfkennis en planmatigheid.

Iris: ‘Een voordeel van asychroon werken is dat je zelf de momenten kunt indelen dat je ononderbroken en geconcentreerd aan een taak werkt. Maar je hebt grip op je werk nodig om de tijd te kunnen nemen en die concentratie op dat moment ook echt op te wekken. Wanneer je hoofd vol zit met open eindjes dan is concentreren een grote uitdaging.

Vooruit plannen vraagt meer van ons dan ad-hoc werken. In de waan van de dag lukt het soms wel eens niet om alle benodigde input te verzamelen waarmee de taak op het geplande moment goed kan worden afgerond. Dan kom je er gaandeweg achter dat er nog vragen beantwoord moeten worden door collega’s die niet direct beschikbaar zijn. Asynchroon werken zonder vast te lopen, of zonder collega’s een urgente vraag te moeten stellen, vraagt best wat voorbereiding en tijd.’

De juiste voorwaarden scheppen

Succesvol asynchroon werken kan volgens Iris dan ook het beste met een helder systeem, goede afspraken en een daarop ingerichte online samenwerkomgeving. Maar hoe goed we onze processen ook inrichten en hoe ingenieus onze online tools ook zijn, de grootste valkuil is volgens Iris: onze eigen nieuwsgierigheid naar urgente zaken en inkomende berichten.

‘We willen gewoon heel graag weten wat we zoal binnen krijgen en of iemand al ergens op heeft gereageerd. Dát is de voornaamste reden dat we in privétijd onze werkberichten checken. We zijn nieuwsgierig aangelegd en kunnen dat, helemaal als notificaties onze aandacht trekken, moeilijk onderdrukken.’

Asynchroon werken is dus een proces dat niet alleen een goede samenwerking met anderen vereist, maar ook een goede werkrelatie met jezelf. Een werkrelatie die misschien gaandeweg, met wat vallen en opstaan, hier en daar bijgeschaafd en aangescherpt zal moeten worden.

Inzicht 6: Asynchroon werken is niet zaligmakend en nooit een doel op zich

Daniel Blocq, sociaal wetenschapper en oprichter van WeSync, ziet veel kansen op het terrein van asynchroon werk. Maar hij herkent ook enkele uitdagingen. Hij pleit voor een mix van synchroon en asynchroon, en benadrukt dat hybride werk meer in het algemeen veel afstemming vereist.

‘Ik denk dat asynchroon werken enorme meerwaarde kan hebben. Maar de behoefte kan sterk uiteenlopen. Het ene teamlid kan asynchroon werk geweldig vinden; het andere juist heel vervelend of lastig. Voor de ene taak kan asynchroon goed werken, en voor de andere juist niet. Daarover moet je blijven nadenken.”

Vooral op het terrein van leren ziet Daniel een uitdaging. ‘Junior medewerkers leren vaak veel door te zien en horen wat meer ervaren collega’s doen. Wanneer die laatste groep niet zichtbaar is, ontneem je de junior groep een belangrijk deel van hun leerproces.’ Maar ervaren die junior medewerkers dat ook zo? Willen zij niet juist graag veel remote en asynchroon werken? ‘Ja, dat willen zij zeker. Maar zij willen ook leren, synchroon en op kantoor. Wij zien dat continu in onze data.’

Ook wijst Daniel erop dat we in het streven naar het optimale werkproces voor het individu de waarde van een organisatie als een sociaal ecosysteem niet uit het oog moeten verliezen. ‘Ik denk dat het enorm belangrijk is om mensen autonomie te bieden. Maar organisaties zijn ook kleine kosmossen. Als iedereen daarin zijn eigen gang gaat, dan verlies je het groepsgevoel en de betrokkenheid bij een organisatie. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat dat die betrokkenheid juist zo belangrijk is voor employee engagement.

Groepsgevoel ontstaat in het werk

Natuurlijk kun je bijdragen aan het groepsgevoel door teamevents en andere leuke initiatieven te organiseren, maar dat is volgens Daniel vaak niet voldoende.  ‘Dat groepsgevoel waar ik eerder over sprak ontstaat in het werk. Door samen dingen te ervaren en mee te maken. Door elkaar te zien als iets goed of juist minder goed gaat. Daar zit de magie van een team.’

Daarmee zegt hij overigens niet dat de oude situatie waarbij iedereen van 9 tot 5 op kantoor zat nou zo ideaal was. ‘Nee, natuurlijk was het niet zo dat we voorheen continu mooie of intense ervaringen met elkaar hadden op kantoor. Er was ook veel gezapigheid. Dat moeten we proberen te verminderen of idealiter zelfs te vermijden,’ zegt hij.

Dat betekent volgens Daniel echter niet dat we onszelf volledig los moeten maken van synchroon werken . ‘Het betekent dat we moeten zorgen voor de optimale balans tussen synchroon en asynchroon, remote en op kantoor. En zoals eerder gezegd, omdat behoeften daarin uiteenlopen, en we afhankelijk zijn van elkaar, is het ook een proces van afstemmen, waarbij iedereen iets moet geven en nemen.

En de rol van leidinggevenden in dit proces? ‘Die is echt cruciaal. Wanneer managers de keuze overlaten aan hun teamleden, dan verliezen diegenen die behoefte hebben aan live contact, zie je lege kantoren, en is de kans op miscommunicatie significant. Voor managers is het dus zaak om behoeften zorgvuldig in kaart te brengen en vervolgens goed af te stemmen, zodat de balans synchroon-asynchroon, en remote-kantoor, voor het team optimaal is – hetgeen niet betekent dat iedereen 100% tevreden zal zijn, dat kan niet.’

Tenslotte is het volgens Daniel belangrijk dat we geen nieuwe illusies gaan najagen en nieuwe stigma’s gaan creëren. ‘Ik zie nu dat werken langs de rand van een zwembad op Ibiza wordt verheerlijkt. Voor sommigen werkt dat wellicht geweldig, maar niet voor iedereen. Geluk vind je niet per se aan de rand van een zwembad. Geluk kun je ook vinden in contact met fijne collega’s op een kantoor.’ Hoe zit het dan met die stigma’s? ‘Met stigma’s bedoel ik dat je bijvoorbeeld niet cool bent wanneer je het liefst 4 dagen per week op kantoor wilt zijn, en minder goed gedijt bij werken op afstand. Dat is ook echt oké. Er zijn heel veel mensen die behoefte hebben aan routine, die zij juist daar, op kantoor en synchroon, kunnen vinden.’ 

Inzicht 7: Asynchroon werken is maar een klein onderdeel van een fundamentele shift naar een nieuwe werkcultuur

Allemaal leuk en aardig, dat onderscheid tussen synchroon en asynchroon werken, maar volgens Alex Malone, oprichter van Meetings in the Sun en pionier op het gebied van remote werken, doen al die woorden er uiteindelijk helemaal niet zoveel toe. Synchroon of asynchroon, het één is niet beter dan het ander.

Collectief losbreken van een oud werksysteem

De werkelijke ‘revolutie’ in de manier waarop we werken, zou volgens Alex niet moeten bestaan uit het vervangen van het ene stramien voor het andere, maar uit een collectief losbreken van een werksysteem dat in veel organisaties nog altijd dominant is. Een systeem dat productiviteit, effectiviteit en efficiëntie als hoogste goed ziet en menselijke energie en creativiteit niet als renewable sources beschouwt die ruimte nodig hebben om te groeien en op te laden, maar als een gebruiksproduct dat je kunt aanwenden tot het is opgebruikt.

‘Asynchroon werken is een beetje een buzzwoord, omdat veel mensen nu voor het eerst over remote werken gaan nadenken. Maar zelf heb ik zo mijn twijfels bij alle aandacht die nu uitgaat naar asynchroon werken als fenomeen, omdat het eigenlijk maar een heel klein onderdeel is van de totaal andere manier van werken die bij remote werken hoort. Als het aankomt op asynchroon werken, dan hebben mensen het bijvoorbeeld vaak over tijd- en locatieonafhankelijk werken: werken waar en wanneer je wil. Maar daarbij ligt het risico op de loer dat je oude werkroutines alleen maar vertaalt naar online. En dat mensen vanuit het idee dat je ‘altijd en overal kunt werken’ uiteindelijk alleen maar meer druk zullen voelen om ieder uur van de dag zo effectief, productief en efficiënt mogelijk te zijn.’
Volgens Alex zou asynchroon werken geen doel of begrip op zich moeten zijn, maar simpelweg een middel om mensen de mogelijkheid te bieden om te werken waar en wanneer zij zich het meest productief, creatief, energiek en bevlogen bij voelen.

‘Uiteindelijk draait het om de vraag: wat heeft ieder mens nodig? Om gelukkig te zijn? Om creatief te zijn? Om productief te zijn? Om op te laden? Als je kunt werken in een ritme dat in sync is met jouw unieke eigenschappen en behoeften, kom je in een opwaartse spiraal terecht die vrijwel alle vlakken van je werk en je leven positief beïnvloedt. Wat mij betreft zou de verandering die nu in veel organisaties wordt afgedwongen dan ook over meer moeten gaan dan flexibele werktijden of -plekken. Waar het om draait is dat mensen zelf meer de ruimte krijgen om aan te voelen op welke tijdstippen en in welke setting zij het beste aan verschillende taken kunnen werken en dat je het werk zo inricht dat zij hier ook gehoor aan kunnen geven.’ Zoals meer pioniers die al langer voorop lopen in het verkennen van de mogelijkheden van remote werken, weet Alex uit ervaring: asynchroon werken is niet de nieuwe heilige graal, maar een handige tool die past in de gereedschapskist van een meer flexibele, meer fluïde en meer mensgerichte werkcultuur.

Ook bij GROWEVERYDAY geloven we dat we ons momenteel in een grotere transitie bevinden naar een nieuwe, flexibeler manier van werken. Een manier van werken die, zoals je in dit artikel hebt kunnen lezen, zowel organisaties als medewerkers veel voordelen te bieden heeft, maar ook om een shift in mindset vraagt. Een mindset van flexibiliteit, openheid en leergierigheid. Een mindset die niet uitgaat van een werkcultuur die ooit ‘af’ is, maar een mindset van permanent groeien, afstemmen en bijleren.

Ik geloof dat de toekomst is aan organisaties en medewerkers die omarmen dat er niet één juist antwoord is op de werkvraagstukken van deze tijd. Dat we manier waarop we samenwerken as we speak opnieuw aan het vormgeven zijn. En dat dit proces vooral uitnodigt tot experimenteren, reflecteren, ervaringen delen en al doende leren.

Wij helpen je graag effectief hybride werken

Benieuwd hoe wij jou kunnen helpen richting een hybride werkcultuur die ook ‘echt’ werkt? Bekijk onze hybride werken trainingen of neem direct contact met ons op.

SHERAZ KAZMI
Sheraz Kazmi

OPRICHTER EN ENERGIEKE VERBINDER

‘Met meer dan een decennium aan ervaring in diverse organisaties heb ik gezien wat echt werkt voor het ontwikkelen van organisaties. Mijn passie? Potentieel benutten, ideeën bedenken, de toekomst vooruitlopen, alles strak organiseren en geloven in groei, altijd. Ik droom van een wereld waar we niet alleen ‘medewerkers’ zijn, maar mensen die echt floreren, in een omgeving vol gelijkwaardigheid, veiligheid en vertrouwen. Creatief en strategisch, help ik bruggen te bouwen tussen verschillende perspectieven om echte verandering te realiseren. Trots ben ik vooral op hoe ik heb bijgedragen aan de hybride werkrevolutie bij de Rijksoverheid. Werk je met mij, verwacht dan ambitie, loyaliteit en blijvende impact. Laten we samen werken aan mensgericht werk!’
MELD JE AAN VOOR ONZE INSPIRATIEMAILS

ONTVANG INZICHTEN EN INSPIRATIE VOOR EEN VORMGEVEN VAN EEN POSITIEVE, MENSGERICHTE WERKCULTUUR

GROWEVERYDAY

Wij dagen organisaties uit om een werkcultuur te creëren waarbinnen mensen niet alleen kunnen functioneren, maar ook echt kunnen floreren.

MELD JE AAN VOOR ONZE INSPIRATIEMAILS

Zoeken

NIEUWE artikelen

CATEGORIEËN