GROWEVERYDAY

Categorie archieven: Hybride leidinggeven

Wat is hybride leidinggeven? En wat is er voor nodig om dit toe te passen in de organisatie?

Hybride leidinggeven

Hybride werken, het vraagt om een andere manier van werken en samenwerken. Maar wat minder mensen zich realiseren is dat het óók om een heel andere manier van leidinggeven vraagt. Want wie steeds vaker ook op afstand samenwerkt, zal merken dat de regels en gewoonten van de oude werkcultuur niet altijd meer toereikend zijn.