GROWEVERYDAY - Worklife design en persoonlijk leiderschap
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Diversiteit op de werkvloer: Waar begin je en wat werkt?

De noodzaak van diversiteit en inclusie bij organisaties wordt steeds duidelijker. Echt werk maken van een diverse en inclusieve cultuur biedt grote voordelen. Medewerkers met diverse werkstijlen en denkstijlen zorgen door hun complementariteit én verschillen voor innovatie. Innovatie die hard nodig is om als organisatie relevant te blijven. Bovendien vraagt de samenleving om diversiteit en inclusie serieus te nemen. Wanneer je aan de slag gaat met diversiteit en inclusie (D&I), wat werkt er? Hoe haal je er meerwaarde uit? En waar begin je?
Diversiteit op de werkvloer

LEER JE MEDEWERKERS ECHT KENNEN, STEL JEZELF ALS MANAGER KWETSBAAR OP EN DEEL JOUW UITDAGINGEN

Onze samenleving wordt in veel opzichten steeds diverser. Dit biedt kansen en uitdagingen. Er wordt van organisaties gevraagd om hierop in te spelen, zowel vanuit wet- en regelgeving als vanuit medewerkers en de maatschappij. D&I is veel meer dan medewerkers aannemen met verschillende culturele en etnische achtergronden. Het is ook bewustwording van onbewuste vooroordelen. We zijn bijvoorbeeld geneigd om eerder mensen aan te nemen die op ons lijken. Dat is zonde. 

Creativiteit en innovatie zijn juist gebaat bij een diversiteit aan perspectieven, denkwijzen en werkwijzes. Als iedereen hetzelfde zou denken, zou er weinig vernieuwing meer plaatsvinden. D&I biedt organisaties ook de gelegenheid om voeling te houden met wat er zich buiten de eigen muren afspeelt. Medewerkers met een grote diversiteit aan achtergronden en denkwijzen, kunnen je organisatie  verrijken ideeën die anders onbenut zouden blijven.

Wanneer je werk wilt maken van diversiteit op de werkvloer, waar kun je dan het beste beginnen? In dit artikel geven we je inzicht in de kansen die diversiteit biedt voor jouw organisatie en medewerkers. Daarnaast delen we een aantal best practices die je kunt gaan toepassen.

Je kunt diversiteit op de werkvloer op verschillende manieren stimuleren. Voor veel leidinggevenden is het belang hiervan duidelijk. Ze begrijpen dat dit belangrijk is voor klanten en om succesvol te zijn in een globaliserende wereld. Klanten verwachten immers  steeds vaker dat bedrijven inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Een diverse samenstelling van medewerkers is hier onderdeel van. Diversiteit wordt soms eenvoudiger begrepen dan inclusie. Eén belangrijke  bouwsteen voor inclusie is begrijpen wie je medewerkers echt zijn.

De medewerker als mens

We willen als medewerkers graag gezien en gehoord worden als de mens die we zijn, voorbij onze functieomschrijving en vaardigheden. Als medewerkers zich welkom voelen als wie ze zijn, stimuleert dat creativiteit, betrokkenheid bij collega’s, het werk en de organisatie. Het creëert de voorwaarden waarbinnen talenten ontplooid kunnen worden.

‘Een echt inclusieve cultuur
zorgt voor cohesie en een gezonde organisatie
met betrokken medewerkers,
een hogere retentiegraad
en een hogere productiviteit.’
Batul Kazmi

Een gezonde organisatie vol innovatie

Organisaties die echt werk maken van D&I onderscheiden zich van andere werkgevers. Zeker met een krappe arbeidsmarkt, waarbij organisaties extra moeite moeten doen om medewerkers te behouden en aan te trekken.

Diversiteit creëert onder andere echte vernieuwing, je blijft bij met de ontwikkelingen van deze tijd. Medewerkers met diverse achtergronden, werkwijzen en denkwijzen kunnen innovatie en creativiteit stimuleren. Het helpt ook om blinde vlekken te adresseren of voorkomen. Mensen hebben vaak onbewuste vooroordelen, mede gevormd door de cultuur waarin ze zijn opgegroeid. De beste ideeën ontstaan vaak door verschillende perspectieven en invalshoeken. 

Uit onderzoek blijft dat een echt inclusieve cultuur zorgt voor cohesie en een gezonde organisatie met betrokken medewerkers, een hogere retentiegraad en een hogere productiviteit. (zie de bronnenlijst onderaan dit artikel). Medewerkers die zich veilig voelen om zichzelf te zijn op de werkvloer, die zich gezien en gehoord voelen als mens, zijn vaak energieker, vrolijker en meer betrokken bij de organisaties en collega’s.

DIVERSITEIT OP DE WERKVLOER: WAAR BEGIN JE?

Leer je medewerkers echt kennen

Voor ieder mens is het belangrijk je (psychologisch) veilig te voelen en het gevoel te hebben dat je gezien en gehoord wordt. Kortom, dat je ertoe doet en erbij hoort. Dat is voor medewerkers binnen jouw organisatie niet anders. Het tonen van oprechte interesse in je medewerkers, kan de werksfeer en relatie positief beïnvloeden, net als het wederzijdse vertrouwen en de productiviteit. Er zijn verschillende manieren waarop je medewerkers beter  kunt leren kennen:

  • Maak gebruik van focusgroepen onder leiding van een onafhankelijke facilitator. In focusgroepen kunnen medewerkers met elkaar de dialoog aangaan en vrijuit spreken, omdat een onafhankelijke facilitator geen belang heeft bij de uitkomst van de dialoog.
  • Maak 1-op-1 gesprekken met je medewerkers persoonlijk. Als je als manager jezelf kwetsbaar opstelt en jouw uitdagingen binnen je werk deelt met je medewerkers, draagt dat bij aan een sfeer van veiligheid en vertrouwen. Stel vragen en toon interesse voor het leven van je medewerker buiten de werkcontext. Uiteraard is het belangrijk om goed aan te voelen wat gepast is om te vragen en te delen in de context van een werkrelatie.

Betrek managers vanaf het begin bij D&I-programma’s. Vaak worden managers pas bij de uitvoering betrokken, en dus niet bij het ontwerp van een D&I-programma. Hiermee mis je een kans om het programma goed aan te laten sluiten bij de werkwijze en uitdagingen van de manager en de afdeling.

‘In focusgroepen kunnen medewerkers
met elkaar de dialoog aangaan
en volledig vrijuit spreken,
omdat een onafhankelijke facilitator
geen belang heeft bij de uitkomst van de dialoog.’
Batul Kazmi

Kijk goed naar info over minderheidsgroepen

Wanneer je medewerkersbetrokkenheidsonderzoek doet, zorg dan dat je info over minderheidsgroepen naar boven haalt. Zijn er bijvoorbeeld verschillen tussen mensen met een Westerse en niet-Westerse achtergrond? Wat hebben mensen met een arbeidsbeperking meer nodig dan mensen zonder arbeidsbeperking? Dit biedt mogelijkheden om uitdagingen te identificeren die leven bij kleinere groepen medewerkers. Uitdagingen die zouden kunnen leiden tot uitstroom die te voorkomen is.

Benader D&I holistisch, kijk voorbij categorieën

Uit onderzoek blijkt dat de meeste organisaties diversiteit en inclusie sequentieel hebben benaderd. Dat wil zeggen dat thema’s stap voor stap benaderd zijn. Bijvoorbeeld eerst geslacht, dan leeftijd, etcetera.

Deze aanpak heeft weinig oog voor mensen die met meerdere thema’s te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan een autistische man die afkomstige is uit een Aboriginal cultuur en economisch kwetsbaar is. Als deze categorieën nog geen onderdeel uitmaken van je D&I beleid, loopt deze persoon de kans tussen wal en schip te belanden.

Maak je doelen meetbaar en monitor de ontwikkeling

Stel doelen, verzamel data en monitor verandering gedurende een tijdsperiode. Vergelijk de resultaten van jouw organisatie ook met die van andere organisaties.

Wij geloven dat het omarmen van diversiteit en inclusie een mooie kans biedt aan organisaties voor professionele en collectieve groei.

WIJ HELPEN JE GRAAG BIJ HET REALISEREN VAN DIVERSITEIT OP DE WERKVLOER

In dit artikel geven we je een aantal relevante inzichten, aandachtspunten en handvatten uit toonaangevende literatuur en onze ervaring. Hiermee kun je een start maken met het realiseren van een diverse en inclusieve werkvloer.

Heb je behoefte aan begeleiding bij dit proces? GROWEVERYDAY biedt diverse trainingen, workshops en trajecten voor leidinggevenden, directieleden, HR-managers en professionals. We helpen je onder andere bij het onderzoeken en verhelderen wat thema’s als diversiteit, gelijkwaardigheid, inclusiviteit en belonging voor jouw organisatie en medewerkers betekenen. Je leert hoe deze thema’s bijdragen aan mensgericht werk en hoe jij dagelijks stappen kunt zetten om het verschil te maken.

BRONNEN

portret jeroen geel
Jeroen van Weeghel

TRainer bij GROWEVERYDAY

Een van Jeroens’ talenten is het creëren van een veilige omgeving waarin jij jezelf durft te onderzoeken en ontwikkelen. Hij maakt hierbij graag gebruik van de verbinding met en de inspiratie van de natuur. Zijn werkwijze kenmerkt zich door humor, oprechtheid, verbinding en integratie in je dagelijks leven. Jeroen is onder andere gespecialiseerd in regeneratief leiderschap. Hij werkt met de verbinding van lichaam en geest, kennis en ervaring. Hij haalt veel inspiratie uit het taoïsme, dat hij sinds 10 jaar bestudeert en beoefent. In zijn trajecten maakt Jeroen gebruik van inzichten uit de westerse wetenschap en kennis uit de wijsheidstradities. Jeroen is opgeleid als filosoof, trainer, (team)coach en facilitator.
MELD JE AAN VOOR ONZE INSPIRATIEMAILS

ONTVANG INZICHTEN EN INSPIRATIE VOOR EEN VORMGEVEN VAN EEN POSITIEVE, MENSGERICHTE WERKCULTUUR

GROWEVERYDAY

Wij dagen organisaties uit om een werkcultuur te creëren waarbinnen mensen niet alleen kunnen functioneren, maar ook echt kunnen floreren.

MELD JE AAN VOOR ONZE INSPIRATIEMAILS

Zoeken

NIEUWE artikelen

CATEGORIEËN