GROWEVERYDAY - Worklife design en persoonlijk leiderschap
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Wat is hybride leidinggeven? En wat is er voor nodig om dit toe te passen in de organisatie?

Hybride werken, het vraagt om een andere manier van werken en samenwerken. Maar wat minder mensen zich realiseren is dat het óók om een heel andere manier van leidinggeven vraagt. Want wie steeds vaker ook op afstand samenwerkt, zal merken dat de regels en gewoonten van de oude werkcultuur niet altijd meer toereikend zijn.
Hybride leidinggeven

De sleutel naar een effectieve hybride werkcultuur ligt in autonomie, betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid

Hoe houd je een team ook op afstand verbonden en betrokken? Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich aan zijn afspraken houdt? Hoe laat je een team niet alleen functioneren, maar ook echt floreren, als je niet meer dagelijks in dezelfde ruimte zit?

Hybride werken en hybride leidinggeven vragen om een fundamentele shift in werkcultuur. Een shift van sturen op controle, naar sturen vanuit vertrouwen. Een shift van sturen op gehoorzaamheid en volgzaamheid, naar sturen op eigen verantwoordelijkheid en autonomie. De transitie naar zo’n nieuwe cultuur van leidinggeven, kan een behoorlijke uitdaging zijn, maar is ook een pad voor waardevolle lessen en nieuwe inzichten.

GROWEVERYDAY begeleidt leidinggevenden en organisaties op hun weg naar die nieuwe vorm van leiderschap, waarbij wij putten uit onze eigen rijke ervaring met hybride werkteams en samenwerkingsverbanden.

Wat is hybride werken? En wat betekent het voor leidinggeven?

Waar ‘het oude werken’ staat voor hele dagen op kantoor zitten en ‘het nieuwe werken’ voor thuiswerken, is hybride werken een combinatie van beiden: thuis werken wanneer het kan, op kantoor werken wanneer dat echt iets toevoegt. Best of both worlds, zogezegd. En dat klinkt mooi, maar hoe leid je dat als organisatie in goede banen? En hoe houd je als leidinggevende een gevoel van grip en verbinding als je jouw teamleden niet meer iedere dag ziet?

Een ding is zeker: hybride werken en leidinggeven vraagt om een fundamentele shift in organisaties. Het biedt meer ruimte voor flexibiliteit. Het stelt mensen in staat om te werken waar en wanneer zij op hun best zijn. Zowel vrijheid als verantwoordelijkheid voor de medewerker spelen een grotere rol. Daardoor vraagt het om goede planning, de juiste tools en een hoge mate van faciliterend en mensgericht leiderschap. Alleen als leidinggevenden de nieuwe situatie volledig omarmen en vertrouwen op hun eigen rol in het geheel, kunnen organisaties het hybride werkmodel succesvol omarmen en ook echt in hun voordeel laten werken. Maar, zo weten wij bij GROWEVERYDAY uit ervaring, dat vraagt wel wat flexibiliteit en veranderkracht.

Hoe pak je dit als organisatie aan? Uitdagingen voor leidinggevenden in organisaties

De transitie van ‘het oude normaal’ naar een hybride werkcultuur vraagt om een fundamentele omslag. Een omslag die invloed heeft op vrijwel alle processen en (sub)culturen binnen een organisatie. Dat betekent dat er uitdagingen liggen voor:

De organisatie: leren faciliteren

Hoe zal het hybride werkmodel processen veranderen en hoe past dat binnen de huidige cultuur? Organisaties staan voor de uitdaging om een nieuwe manier van werken vorm te geven die zo goed mogelijk aansluit op de verschillende werkvormen, werkdoelen en de behoefte van de medewerker die daarbij horen. Voor sommige werkzaamheden is thuiswerken ideaal, bij andere werkzaamheden blijkt het kantoor toch een duidelijke meerwaarde te hebben. In veel werkprocessen is asynchroon werken functioneel, maar voor de sociale binding en kennisverspreiding in het bedrijf is fysieke aanwezigheid nodig. Hoe weeg je dat af? Hoe organiseer je dat? Hoe faciliteer je dat? En hoe kies je als organisatie een strategie en werkcultuur die medewerkers zowel kaders als vrijheid biedt en die overall bijdraagt aan het bereiken van een zo goed mogelijk resultaat voor de organisatie?

Uit ervaring weten wat dat het scheppen van heldere kaders hierbij heel belangrijk is. Want juist als je werkt met veel vrijheid en flexibiliteit zijn heldere regels en afbakeningen nodig. Organisaties die alles een beetje op z’n beloop laten en waarbinnen iedereen z’n eigen regels mag bedenken, zullen snel merken dat efficiënt samenwerken om helderheid vraagt. Maak dus bewuste keuzes en zorg voor een heldere strategie. Wil je graag dat medewerkers iedere maandag op kantoor zijn? Communiceer dit dan en beargumenteer de noodzaak van die keuze. Geef je medewerkers de vrijheid om zelf hun kantoordagen te kiezen? Maak dit dan duidelijk en geef mee waarom je die vrijheid waardevol vindt. Hoe helderder je bent over het beleid en de argumentatie hierachter, hoe groter de kans dat medewerkers het beleid zullen omarmen en dat het ook op de lange termijn succesvol zal zijn.

Leidinggevenden: leren leiden vanuit vertrouwen

De rol van leidinggevenden verandert. Het betreft hier een shift van leidinggeven vanuit controle naar leidinggeven vanuit vertrouwen. Van werken vanuit volgzaamheid naar werken vanuit eigen motivatie, initiatief en verantwoordelijkheid. In plaats van medewerkers in de mal te duwen van het kantoor en de werkcultuur die daarbij hoort, is het nodig dat leidinggevenden steeds meer op zoek gaan naar manieren om medewerkers te coachen en te faciliteren, zodat zij krijgen wat ze nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren en presteren. Dit is een nieuwe skill en een nieuwe manier van werken die leidinggevenden moeten leren kennen, waarmee zij zullen moeten oefenen en waarbij zij kennis, sturing en begeleiding nodig hebben.

Het stimuleren van persoonlijk leiderschap van medewerkers is cruciaal. Zij krijgen immers steeds meer eigen verantwoordelijkheid. Maar dat betekent ook dat zij in de organisaties een grotere en belangrijker stem verdienen. Hebben medewerkers behoefte aan meer plekken om zich terug te trekken op kantoor? Of juist aan meer ontmoetingsplekken? Vinden ze het prettig om meer thuis te kunnen werken of verlangen ze juist naar meer tijd met collega’s? Het is verleidelijk om vanuit de organisatie te gaan beredeneren. Om te gaan invullen wat de behoeften van medewerkers zijn en hoe de organisatie hiermee het beste kan omgaan. Maar wie nalaat om medewerkers zelf als bron te gebruiken laat kansen liggen. Gebruik je medewerkers als de bron van bedrijfsinformatie die ze zijn. Ga in gesprek. Organiseer momenten en manieren om kennis en ideeën te delen. Je zou zo maar eens verrast kunnen worden.

Medewerkers: leren omgaan met vrijheid binnen kaders

De vrijheid en flexibiliteit die hybride werken biedt, kent voordelen, maar kent ook verantwoordelijkheden. Zeker voor medewerkers. Juist vrijheid vraagt om duidelijke afspraken. Omdat bij werken op afstand de sociale controle en/of de dwingende cultuur van kantoor ontbreekt, is het extra belangrijk om als organisatie helder te communiceren ‘wat, wanneer, van wie’ wordt verwacht, wat de normen en waarden zijn, waar ruimte voor flexibiliteit zit en welke regels strikt dienen te worden nageleefd. Planning, voorbereiding en documentatie worden belangrijker. Eigenaarschap en het vermogen om goed te communiceren ook. Medewerkers zullen vanuit de organisatie gefaciliteerd dienen te worden met regels, kaders en tools en zullen gestimuleerd dienen te worden om zich deze nieuwe manier van werken eigen te maken. Toch is het van belang om als organisatie ook de andere kant niet uit het oog te verliezen.

Richt je niet alleen op de vraag: krijg ik van mijn medewerker wel wat ik nodig heb? Maar stel ook de vraag: krijg mijn medewerker van mij wel wat hij of zij nodig heeft? De ervaring leert namelijk dat in hybride werkculturen door organisaties nog wel eens gevreesd wordt dat de productiviteit omlaag gaat, maar dat in feite het tegenovergestelde gebeurt. Mensen die niet op kantoor werken, hebben het gevoel dat ze altijd bereikbaar moeten zijn en ieder vrij uurtje moeten compenseren. Ook klappen ze ‘s avonds of in het weekend gemakkelijker hun laptop nog open, om ‘tussendoor’ nog even wat werk weg te werken. Hierdoor liggen stress en gevoelens van overspannenheid op de loer. In een toekomst waarin hybride werken de norm is, ligt er een grote verantwoordelijkheid bij de organisaties om medewerkers hierin te begeleiden en hen waar nodig te beschermen.

Dit doe je door als organisatie oog te hebben voor de mens achter de medewerker. Heldere werkafspraken te maken. Ruimte te bieden om – waar mogelijk – te werken naar eigen werkritme en -voorkeuren. Het recht om op momenten onbereikbaar te zijn. Toegang tot trainingen en tools over tijd- en energiemanagement, persoonlijke ontwikkeling en zelfzorg. Gezonde, vitale, bevlogen en gelukkige medewerkers zijn effectiever, productiever en creatiever. Medewerkers die goed in hun vel zitten zijn van onschatbare waarde voor iedere organisatie. Als je hen de ruimte geeft om iedere dag de voorwaarden te scheppen waarbinnen ze het prettigst werken, help je ze niet alleen als medewerker maar ook als mens floreren. En daarmee investeer je namelijk niet alleen in hen, maar ook in de organisatie.

'Hybride leidinggeven lukt vanuit de overtuiging dat vertrouwen waardevoller is dan strikte controle.'
Marc van Heyningen

Wat kunnen wij betekenen? GROWEVERYDAY: persoonlijk leiderschap als sleutel

Bij GROWEVERYDAY geloven we dat de sleutel naar een effectieve hybride werkcultuur ligt in autonomie, betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid. Wij geloven in een toekomst waarin organisaties medewerkers benaderen en behandelen als medemensen. Waarin wordt samengewerkt op basis van gelijkwaardigheid, veiligheid en vertrouwen. En waarin ieder mens de ruimte krijgt om de stap te maken van presteren naar echt floreren.

Wij dagen organisaties uit om een werkcultuur te creëren waarbinnen mensen niet alleen kunnen functioneren, maar ook echt kunnen groeien. Met een aanbod van verfrissende trainingen en trajecten helpen we organisaties en professionals om meer mensgericht te gaan werken en zo van binnenuit te groeien. En, ook heel belangrijk: we geven ze de handvatten en de growth mindset mee om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen. Zodat persoonlijke groei van een verwaarloosbaar vinkje op de jaarkalender verandert in een dagelijkse prioriteit.

Wie zijn wij? GROWEVERYDAY is een familie met een groeimindset

Jarenlange ervaring met het bouwen aan ondernemingen en initiatieven resulteerde in een unieke eigen methode voor persoonlijke ontwikkeling, waarmee we medewerkers, leidinggevenden en teams helpen het beste uit zichzelf en elkaar te halen. Met een team van betrokken en bevlogen experts op het gebied van persoonlijk leiderschap, zingeving en innerlijke groei willen wij ervoor zorgen dat iedereen in Nederland straks kan werken vanuit een gevoel van voldoening, vitaliteit en verbinding.

Sheraz Kazmi

OPRICHTER EN ENERGIEKE VERBINDER

‘Met meer dan een decennium aan ervaring in diverse organisaties heb ik gezien wat echt werkt voor het ontwikkelen van organisaties. Mijn passie? Potentieel benutten, ideeën bedenken, de toekomst vooruitlopen, alles strak organiseren en geloven in groei, altijd. Ik droom van een wereld waar we niet alleen ‘medewerkers’ zijn, maar mensen die echt floreren, in een omgeving vol gelijkwaardigheid, veiligheid en vertrouwen. Creatief en strategisch, help ik bruggen te bouwen tussen verschillende perspectieven om echte verandering te realiseren. Trots ben ik vooral op hoe ik heb bijgedragen aan de hybride werkrevolutie bij de Rijksoverheid. Werk je met mij, verwacht dan ambitie, loyaliteit en blijvende impact. Laten we samen werken aan mensgericht werk!’
MELD JE AAN VOOR ONZE INSPIRATIEMAILS

ONTVANG INZICHTEN EN INSPIRATIE VOOR EEN VORMGEVEN VAN EEN POSITIEVE, MENSGERICHTE WERKCULTUUR

GROWEVERYDAY

Wij dagen organisaties uit om een werkcultuur te creëren waarbinnen mensen niet alleen kunnen functioneren, maar ook echt kunnen floreren.

MELD JE AAN VOOR ONZE INSPIRATIEMAILS

Zoeken

NIEUWE artikelen

CATEGORIEËN