DAILY PRACTICE: DAGELIJKSE ZELFZORG

Nu je inzicht hebt in wat je al doet om goed voor jezelf te zorgen en welke stappen je zou willen zetten, wordt het nu tijd voor actie. Focus je op 1 specifiek punt dat je wil gaan veranderen om beter voor jezelf te zorgen. Houd het klein. Wanneer we alles tegelijk willen doen, verliezen we gemakkelijk onze focus en lukt alles vaak net niet. Belangrijk is dat je het vol kunt houden. Het doel is namelijk niet om het een weekje uit te proberen, je wil er echt een vaste gewoonte van maken. Herinner je je nog de ‘Keystone habit’ uit het thema ‘Change’? Kies 1 verandering waarvan je denkt dat die het grootste effect zal hebben en daarmee veranderingen op alle andere gebieden gemakkelijker zal maken.

Kies nu 1 specifieke gewoonte die je in je dagelijks leven wil integreren om beter voor jezelf te zorgen. Ga dagelijks aan de slag met die gewoonte en gebruik hierbij de tools uit eerdere sessies:

[Growth plan]
[Keystone habit]
[Een intentie zetten]