MY DAILY CHOICES


‘‘It’s not hard to make decisions, when you know what your values are.’’

Walt Disney

Gebruik deze oefening om zicht te krijgen op alle keuzes die je maakt gedurende de dag, en welke wel en niet overeenkomen met jouw kernwaarden, met wie jij wil zijn en wat je wil uitdragen.