OEFENING: JE ERVARING VERKENNEN

Om meer inzicht te krijgen in je ervaring kan het helpen om deze met regelmaat bewust uit te schrijven. Breng je gewaarzijn naar de details van een ervaring op het moment dat deze plaatsvindt. Je kunt onderstaande vragen gebruiken om je aandacht te richten op de details. Schrijf de ervaring vlak erna of later op de dag hieronder op.

Een voorbeeld

Wat is de ervaring? Een collega gaf kritiek op iets wat ik zojuist deed.
Hoe voelt mijn lichaam gedurende
deze ervaring?
Een gevoel van leegheid in mijn borst. Spanning in m’n nek.
Welke gevoelens ervaar ik? Geërgerd, teleurgesteld, bedroefd
Welke gedachten gaan er door me heen? ‘Hij heeft waarschijnlijk gelijk.’ 
Welke impulsen of welk gedrag merk ik op? Ik wilde iets kritisch terug zeggen, maar ik zei niets en liep weg.
Op welk moment merkte ik dit allemaal op? Op het moment zelf.
Wat merk ik nu op, terwijl ik dit opschrijf? Dat ik blij ben dat ik niet gelijk iets kritisch terug heb gezegd, omdat dit waarschijnlijk toch niet zou helpen.

Dit is een voorbeeld van een ‘onaangename ervaring’. Op dezelfde manier kun je ‘aangename ervaringen’, zoals ‘het krijgen van een compliment’, of  ‘neutrale ervaringen’, zoals ‘routinematig je koffie drinken’ uitschrijven.