OEFENING: JE VISUALISATIES VERDIEPEN

Om volledig in de beleving te kunnen stappen en je visualisaties nog krachtiger te maken, kunnen de volgende vragen je helpen. Schrijf het antwoord op deze vragen eens een keer helemaal op. Dat geeft vaak veel helderheid en helpt je om je visualisatie nog levendiger te maken.