OEFENING: JEZELF LEREN KENNEN

Leer jezelf beter kennen door stil te staan bij de volgende vragen aan de hand van je hand: