OEFENING: TAKING CARE OF YOURSELF

Je kunt bij alle categorieën en subcategorieën die we in dit thema bespreken stilstaan bij de volgende vragen:

  1. Wat doe je al op je werk (en daarbuiten) om op dit vlak goed voor jezelf te zorgen?
  2. Waar liggen mogelijkheden om op dit vlak nog beter voor jezelf te zorgen?
  3. Welke stappen ga je precies zetten om dit te doen?

Gebruik daarbij de hand-out ‘Taking care of yourself‘.