WEEKLY CHALLENGE: METHODE VOOR FOCUS TOEPASSEN

De weekly challenge vormt als het ware een basis om je meer bewust te worden en om verandering teweeg te brengen op een bepaald thema. Voor deze oefening is het nodig om bewust de tijd te nemen en het echt in te plannen in je dag.

Ga deze week aan de slag met één van de 3 methoden om focus te houden op wat belangrijk is: de Focus Funnel, de ABCDE-methode of de Ivy Lee-methode. De hand-outs hieronder vatten de stappen van deze methoden samen. Je kunt ze printen en dagelijks als leidraad gebruiken om je focus te houden.

GEP Hand-out ‘Focus funnel’
GEP Handout ‘Ivy Lee-methode’
GEP Hand-out ‘ABCDE-methode’