OEFENING: DOE EEN SUGGESTIE AAN HET TEAM OF MANAGEMENT